Siirry suoraan sisältöön

Varausehdot - Jyväsjetti

  • Varaajan tulee olla täysi-ikäinen ja ajajan 15-vuotias.
  • Varauksesta ei peritä maksua.
  • Luovuttaessamme jettiä tai suppilautaa sekä muita varusteita varaaja hyväksyy vuokrattavan artikkelin kunnon ja vuokraaja ilmoittaa mahdollisista vaurioista ennen käyttöä. Jos uusia vaurioita käytön jälkeen ilmenee vuokraaja on velvollinen korvaamaan ne vuokranantajalle tämän sopimuksen nojalla. 
  • Mikäli vesijetille aiheutuu vahinkoa, jota ei korvata vesijetin vakuutuksesta tai joka on seurausta vesijetin viemisestä Suomen rajojen ulkopuolelle tai asiakkaan, hänen perheenjäsenensä, vieraansa tai muun sellaisen henkilön, jolle asiakas on vesijetin luovuttanut, tahallisuudesta, huolimattomuudesta tai varomattomuudesta, vesijetin käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, vesijetin käyttämisestä rikolliseen tarkoitukseen, kilpailutoimintaan tai muuhun sopimuksen vastaiseen toimintaan, vastaa asiakas vahingosta täysimääräisesti mukaan lukien vesijetin seisontapäiviltä aiheutuneesta vuokratulojen menetyksestä. Kuitenkin enintään 30 vuorokaudelta. Korvaus seisontapäiviltä lasketaan samoin kuin korvaus siinä tapauksessa, että asiakas ei palauta vesijettiä sovittuna palautuspäivänä. Vuokraaja sitoutuu noudattamaan voimassaolevia lakeja ja asetuksia.
  • Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vesijetille tai suppilaudalle sekä muille varusteille aiheutuneet vahingot, sekä kadonneet osat ja varusteet.
  • Vesijetti luovutetaan ja palautetaan tankattuna, polttoaineena käytetään aina 98E bensaa, asiakas on velvollinen korvaamaan vahingon, mikäli se on aiheutunut vääränlaisen polttoaineen käytöstä. Vajaalla polttoainesäiliöllä palautetun vesijetin tankkaamisesta vuokraamo veloittaa asiakkaalta 3,5€/Litra.Vuokrahinnat sisältävät oikeuden käyttää vesijettiä,  ja liivejä. Huom! Vuokraan ei kuulu mahdolliset lisävarusteet.
  • Vuokra maksetaan kokonaisuudessaan ennen vuokra-ajan alkamista. Varkaustapauksissa asiakas on velvollinen tekemään poliisille rikosilmoituksen.
  • Vuokrasopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos erimielisyys saatetaan tuomioistuimen käsiteltäväksi, asian ratkaisee vuokraamon kotipaikan käräjäoikeus tai kuluttajariitatapauksissa muu lain mukainen alioikeus.
  • Vuokrauksen peruuttamisesta tulee ilmoittaa 2 päivää ennen vuokrauksen ajankohtaa. Mikäli ilmoitusta peruuttamisesta ei ole tehty tämän ajan puitteissa on vuokraamolla oikeus periä puolet sovitusta vuokrahinnasta, kuitenkin enimmillään 300e.