Siirry suoraan sisältöön

Varausehdot - Jyväsjetti

Yleistä

 • Vuokraajan tulee olla täysi-ikäinen. Vuokraamo tarkistaa vuokraajan henkilöllisyyden ja vuokraamolla on oikeus ottaa kuva henkilöllisyystodistuksesta. Tietoja säilytetään vain sen ajan kuin vuokraamolla on siihen perusteltu tarve.
 • Vuokra maksetaan kokonaisuudessaan ennen vuokra-ajan alkamista.
 • Vesijettiä ei saa ajaa alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena. Vuokraamolla on oikeus puhalluttaa asiakas.
 • Vastaanottaessaan kaluston (vesijetti/vesijetit, traileri, sup-laudat, liivit) asiakas on tarkastanut vuokrakaluston kunnon ja hyväksyy sen sellaisenaan. Vuokraaja ilmoittaa mahdollisista vaurioista ennen käyttöä. Jos uusia vaurioita käytön jälkeen ilmenee, vuokraaja on velvollinen korvaamaan ne vuokraamolle tämän sopimuksen nojalla.
 • Vuokraamo käy luovutuksessa käyttö- ja turvallisuusohjeet läpi, sekä antaa perehdytyksen kaluston, kuten vesijetin, turvalliseen käyttöön. Allekirjoittamalla vuokrasopimuksen vuokraaja vahvistaa ymmärtäneensä kaluston käytön opastuksen, sekä ohjeet ja säännöt vesillä liikkumiseen. Vuokraaja vakuuttaa tuntevansa riittävästi vesiliikennesäädöksiä ja Suomen lakia sekä hyvää veneilytapaa allekirjoittamalla tämän vuokrasopimuksen.
 • Vuokraaja vastaa siitä, että vesijetin ja mahdollisesti trailerin kuljettajalla on riittävät tiedot ja taidot vuokrattavan vesijetin, sekä trailerin käsittelystä.
 • Mikäli asiakas palauttaa vesijetin ennen sovittua vuokra-ajan päättymistä, ei käyttämättä jäänyttä aikaa hyvitetä.
 • Mikäli vesijetti palautetaan myöhässä eikä myöhästymisestä ole ilmoitettu vuokraamolle ajoissa, veloitetaan siitä 20 € jokaiselta 15 minuutilta.
 • Varkaustapauksissa asiakas on velvollinen tekemään poliisille rikosilmoituksen.
 • Vuokraajalla ei ole oikeutta vuokrata vesijettiä edelleen kolmannelle henkilölle.
 • Vuokraaja on vastuussa tuomastaan omasta irtaimistostaan, mukaan lukien omasta matkapuhelimesta.
 • Vesijetti palautetaan tankattuna ennalta sovittuun satamaan sovitun vuokra-ajan puitteissa. Tankilta ajetaan suoraan vuokraamolle.

 

Tankkaus

 •  Vesijetti luovutetaan ja palautetaan tankattuna, polttoaineena käytetään aina 98E bensaa. Tankki löytyy penkin alta.
 • Asiakas on velvollinen korvaamaan vahingon, mikäli se on aiheutunut vääränlaisen polttoaineen käytöstä.
 • Vajaalla polttoainesäiliöllä palautetun vesijetin tankkaamisesta vuokraamo veloittaa asiakkaalta 3,5€/litra.

 

Vahingot ja korvausvelvollisuus

 • Yleisin vesijetille tapahtuva vahinko on kulutusrenkaan rikkoutuminen. Tämä johtuu siitä, että vesijetillä on ajettu liian matalassa vedessä tai turbiiniin on mennyt roskia, kuten oksia, vesikasvillisuutta, kiviä tai ihmisten veteen heittämiä roskia. Alueilla, joissa vedenkorkeus on 1,0 – 1,5 m on ehdoton suurin sallittu nopeus 10 km/h.
 • Vuokraaja vastaa vesijetille, trailerille sekä niiden tarvikkeille aiheutuneista vahingoista ja on korvausvastuussa vahingoista täysimääräisesti. Vahingoksi luetaan myös vesijetin seisontapäiviltä aiheutuneet vuokratulojen menetykset, kuitenkin enintään 30 vuorokaudelta.
 • Jos vuokraaja luovuttaa kaluston kolmannelle osapuolelle, vuokraaja on vastuussa kolmannen osapuolen aiheuttamista vahingoista, kuten omista vahingoistaan.
 • Vuokraaja vastaa vesijetillä ja/tai trailerilla aiheutetuista muiden omaisuuteen kohdistuvista vahingoista sekä kolmannelle osapuolelle syntyneistä henkilövahingoista ja omista henkilövahingoista.
 • Vuokraajan on ilmoitettava vuokraamolle viipymättä vesijettiä koskevasta vahingosta, viasta tai varkaudesta.
 • Jos jetti menee vahingon seurauksena rikki vuokrauksen aikana, vuokraamo ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle käyttämättä jäänyttä vuokra-aikaa.
 • Vuokrauksen peruuttamisesta tulee ilmoittaa 2 päivää ennen vuokrauksen ajankohtaa. Mikäli ilmoitusta peruuttamisesta ei ole tehty tämän ajan puitteissa on vuokraamolla oikeus periä puolet sovitusta vuokrahinnasta, kuitenkin enimmillään 300 €.
 • Vuokraaja on vastuussa mahdollisista sakoista poliisille, jotka ovat tulleet vuokrauksen aikana omasta käytöstä, kuten ylinopeudesta, muiden vaarantamisesta tms.
 • Vuokrasopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos erimielisyys saatetaan tuomioistuimen käsiteltäväksi, asian ratkaisee vuokraamon kotipaikan käräjäoikeus tai kuluttajariitatapauksissa muu lain mukainen alioikeus.

 

 

ASIAKKAAN OHJEISTUS ABC

Yleistä

 • Pysy poissa kielletyiltä alueilta sekä hidasta nopeutta satamissa ja alueilla, joissa aallonmuodostuminen on kielletty sekä nopeusrajoitukset voimassa. Satama-alueilla suurin sallittu nopeus on 10 km/h. Tahallinen aaltojen teko sekä kaikki muu häiritsevä toiminta on kielletty.
 • Vesijetin kyydissä tulee olla aina pelastusliivit puettuna vesijettiä käytettäessä.
 • Köydet on aina kiinnitettävä hyvin jettiin, etteivät ne mene turbiiniin.
 • Jos jetti kaatuu, sen saa käännettyä pohjasta ottamalla kiinni ja nojaamalla taaksepäin (odota pari min ennen käynnistystä).
 • Jos tiput kyydistä, helpoin nousta takaa kyytiin. Älä astu moottorin päälle.
 • Älä aja liian lähellä veneilijöitä.
 • Varo kalastajien verkkomerkkejä – älä aja kahden liputetun merkin välistä (pintaverkko).
 • Jos poistutte jettien luota, ottakaa aina jettien avaimet mukaan taskuun.

 

Nopeusrajoitukset:
 • Lutakon satama-alueella 10 km/h
 • Lutakon sillan jälkeen rajoituksia ei ole, pois lukien ranta-alueet
 • Äijälän joki 10 km/h
 • Kuokkalan pienvenesatama poliisivalvottu 10 km/h
 • Kun saaret on ohitettu Kuokkalan pienvenesatamasta voi ajaa avoimella vedellä taas kovempaa

 

PERÄKÄRRYN KÄYTTÖ

 • Adapterit löytyvät autoihin, jotta saatte liitettyä kärryjen sähköt.
 • Aisalukko saatavilla parkkeerauksen ajaksi peräkärryyn ja autoon.
 • Tuplakärryllä ajakaa keskellä tietä ja rauhallisemmin ahtaissa paikoissa.
 • Ottakaa takana olevat liinat aina pois ennen, kun menette veteen. Laittakaa liinat takaisin, kun lähdette ajamaan.
 • Kun peruutatte kärryt veteen, välttäkää ettei kärryjen valot osuisi veteen. Ottakaa adapteri/sähköt pois lastauksen ajaksi.
 • Jetin saa hyvin työnnettyä jetin keulasta kärryiltä pois.
 • Kun ajatte jetin kärrylle, ajakaa ihan vaan kärryn alkuun ja vetäkää nostimella jetti kyytiin. (Ei mene hiekat koneeseen matalassa vedessä).
 • Jetin voi myös kokonaan hinata köydellä trailerin kyytiin.